петък, 16 февруари 2018 г.

февруарска нощ
с мастилено небе
и щипеш въздух
кучешки лай
и подрънкващи хлопки
в далечината
кукери

сряда, 14 февруари 2018 г.